Search
Close this search box.

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 1.11.2023

Rekisterinpitäjä
Aranta Machines Finland Oy

Rekisteriasioista vastaava
Aranta Machines Finland Oy
Rekisteriasioista vastaava henkilö
Aranta Machines Finland Oy
Y-tunnus 3361736-5
asiakaspalvelu@aranta.fi

Rekisterin nimi
Aranta Konekauppa verkkokaupan käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Aranta Konekauppa verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, esimerkiksi:

Lisäksi yritysasiakkailta kerätään:

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi Aranta Konekauppa verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään ja/tai rekisteröityessään asiakkaaksi.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Aranta Konekauppa verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.


Evästeiden käyttö
Aranta Konekauppa verkkokauppa käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Voit lukea evästeistä Evästekäytäntö (EU) -sivulta.